Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vývoj inšitútov súkromného práva

Vývoj inšitútov súkromného práva
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2023
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Martin Skaloš, Ivana Šošková
Autori z UMBSkaloš Martin, JUDr., PhD.; Šošková Ivana, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-2081-4
ISSN
Počet strán224
PRE študentov UMB zľava 10% - bude odpočítaná pri vybavení objednávky. Predkladaná učebnica je koncipovaná primárne s ohľadom na študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svojim názvom je identická s povinne voliteľným predmetom, zabezpečovaným v magisterskom štúdiu na tunajšej právnickej fakulte. Učebnica vychádza z osnovy takto nastaveného predmetu, pričom má ambíciu podať základný vývojový rámec vybraných právnych inštitútov súkromného práva, ktoré autori považujú za nosné v rámci uznávanej štruktúry všeobecného súkromného práva. Učebnica reflektuje formovanie a vývojové špecifiká jednotlivých inštitútov osobného a rodinného práva, vecného, záväzkového i dedičského práva, a to predovšetkým z dôrazom na vystihnutie ich podstaty, premeny a de facto ustálenie v práve platnom na našom území, s praktickým dosahom až do súčasnosti. Selekciou tém je dôraz kladený práve na prednášanú látku, teda učebnica by mala v prvom rade poslúžiť študentom k tomu, aby získali právno-historický vývojový prehl'ad o inštitútoch, s ktorými sa stretávajú pri pozitívnoprávnych predmetoch; aby pochopili minulosť, dôvody premien právnych inštitútov, v nadväznosti na to potom zmysel aktuálne platnej právnej úpravy, a zároveň aby získali inšpiráciu pre očakávanú právnu úpravu súkromnoprávnych inštitútov v rámci rekodifikačného úsilia de lege ferenda.

Vysokoškolská učebnica „Vývoj inštitútov súkromného práva (vybrané problémy)“ mapuje vývoj jednotlivých autormi vybraných inštitútov súkromného práva, pričom dôraz je kladený na právo platné v historickom kontexte na území dnešného Slovenska. Učebnica má ambíciu podať základný vývojový rámec vybraných právnych inštitútov súkromného práva, ktoré autori považujú za nosné v rámci uznávanej štruktúry všeobecného súkromného práva. Učebnica reflektuje formovanie a vývojové špecifiká jednotlivých inštitútov osobného a rodinného práva, vecného, záväzkového i dedičského práva,
a to predovšetkým z dôrazom na vystihnutie ich podstaty, premien a de facto ustálenie v práve platnom historicky na našom území, s praktickým dosahom až do súčasnosti. Cieľom učebnice je podať stručný prehľad vývoja súkromného práva na Slovensku a poukázať na súkromnoprávnu úpravu jednotlivých inštitútov s pozastavením sa
pri jednotlivých špecifikách, ktorými sa ten-ktorý inštitút v historickom a aktuálnom kontexte vyznačuje, resp. vyznačoval.


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin