Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2015
VydavateľstvoPrávnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jozef Madliak a kolektív
Autori z UMB
ISBN978-80-557-0800-3
ISSN
Počet strán458
Autorský kolektív pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Jozefa Madliaka, CSc., DSc. predkladá vysokoškolskú učebnicu Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť, ktorej obsahom je 1. časť – všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného práva hmotného, ako aj analýza konkrétnych ustanovení a inštitútov Trestného zákona. Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt na Slovensku, ale i Akadémie PZ v Bratislave. Autori sa však domnievajú, že informácie v nej obsiahnuté by mohli byť užitočné aj pre širší okruh záujemcov o trestné právo a mohli by poslúžiť aj právnej praxi.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin