Teória práva 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie

Teória práva 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Júda, Vieroslav
Autori z UMBJúda Vieroslav, doc. JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1689-3
ISSN
Počet strán378
Vysokoškolská učebnica Teórie práva oboznamuje študenta 1. ročníka Bc. štúdia v odbore Právo so základnými pojmami ako pojem práva, vzťah práva k diskurzívnym témam (právo a spravodlivosť, právo a rovnosť, axiologické problémy práva), systém práva, pojem a štruktúra právnej normy, právny systém a jeho druhy (právna komparatistika), pramene práva, ionrerpretáciapráva, realizácia a aplikácia práva a zodpovednosť v práve.

2. doplnené a podstatne prepracované vydanie


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin