Social and Legal Interaction

Social and Legal Interaction
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jáger, Róbert
Autori z UMBJáger Róbert, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1081-5
ISSN
Počet strán126
Vysokoškolská učebnica Social and Legal Interaction podáva výklad vývoja právnej úpravy sociálnej interakcie v historickom priereze spoločnosti (nielen) na území Slovenka. Učebnica je členená v zmysle všeobecne akceptovaného členenia vývoja štátu a práva na našom území ako aj v širšom európskom kontexte predmetnej problematiky. Učebnica je primárne určená pre študentov predmetu Social and Legal Interaction in Europe, ale svojím medziodborovým zameraním môže slúžiť aj širšiemu okruhu odbornej verejnosti.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin