Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989, 2. doplnené a prepracované vydanie

Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989, 2. doplnené a prepracované vydanie
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1874-3
ISSN
Počet strán0
Vysokoškolská učebnica mapuje vývoj československého právneho poriadku a jeho jednotlivých inštitútov v rokoch 1948 – 1989.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin