Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA

Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Šošková, Ivana
Autori z UMBŠošková Ivana, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1633-6
ISSN
Počet strán102
Učebná pomôcka s názvom Praktikum k štúdiu dejín práva štátov Európy a USA predstavuje praktickú zbierku právno-historických dokumentov a najmä úloh sledujúcich u študentov objavnú analýzu dobových textov. Jej primárnym cieľom je popri základných informáciách a poznatkoch z učebníc rozvíjať u študentov predovšetkým schopnosť analyzovať obsah dokumentov, osvojovať si právnu terminológiu a pojmoslovie, učiť sa interpretovať a vykladať príslušné normy, kriticky myslieť a uvažovať o vývoji štátu a práva v európskom či dokonca v celosvetovom kontexte. Praktikum má ambíciu stať sa zaujímavým podnetom, osviežením i pre účastníkov ďalšieho vzdelávania nielen v odbore právo, ale i v študijných programoch na filozofických, pedagogických fakultách, prípadne v odboroch fakúlt zameraných na politológiu a medzinárodné vzťahy. V neposlednom rade by mohlo osloviť i širšiu odbornú ako aj laickú verejnosť majúcu záľubu v dejinách a hľadaní dejinných súvislostí.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin