Pracovný čas

Pracovný čas
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Lucia Petríková
Autori z UMBPetrikova Lucia, JUDr.
ISBN978-80-557-1680-0
ISSN
Počet strán0
Cieľom monografie s názvom „Pracovný čas“ je komplexná analýza problematiky pracovného času nielen v rámci pracovného práva Slovenskej republiky, ale aj na úrovni práva Európskej únie. Pracovný čas má pre zamestnanca zásadný význam. Od dĺžky pracovného času sa odvíja kvalita života zamestnanca. Možno povedať, že pracovný čas veľmi výrazne ovplyvňuje sociálne podmienky a rodinný život zamestnanca. Základným účelom pracovnoprávnej úpravy dĺžky pracovného času je ochrana života a zdravia zamestnanca a rozvoj jeho osobnosti. Publikácia má charakter vedeckej monografie a je určená pre širokú odbornú, ale aj laickú verejnosť. Vhodná je aj pre študentov, vedeckých pracovníkov, ako aj predstaviteľov justičných povolaní.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin