Osobitné druhy správneho konania

Osobitné druhy správneho konania
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Pekár, Bernard - Srebalová, Mária - Barancová, Andrea a kolektív
Autori z UMBBarancová Andrea, JUDr.; Pekar Bernard, doc. JUDr. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1133-1
ISSN
Počet strán188
Predkladaná učebná pomôcka predstavuje čitateľom (študentom) vybrané druhy osobitných správnych konaní, ktoré tvoria obsah výučby na väčšine právnických fakúlt. Autori pri spracovaní jednotlivých tém vychádzali z teoretických východísk, objasňujúc základné prvky rôznych správnych konaní. Každá kapitola v úvode obsahuje sumarizáciu základných pojmov a v závere výber tématickej judikatúry z dôvodu priblíženia každej témy čitateľovi.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin