OBECNÉ ZRIADENIE - Vybrané otázky

OBECNÉ ZRIADENIE - Vybrané otázky
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Píry, Martin - Kubincová, Tatiana
Autori z UMBKubincova Tatiana, JUDr., PhD.; Píry Martin, JUDr.
ISBN978-80-557-1705-0
ISSN
Počet strán0
Učebnica Obecné zriadenie bola spracovaná za účelom lepšieho pochopenia a osvojenia si problematiky obecného zriadenia, ako aj problematiky miestnych daní a miestnych poplatkov študentmi Právnickej fakulty UMB. Predkladaná učebná pomôcka však môže slúžiť aj študentom iných fakúlt, prípadne širokej odbornej verejnosti.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin