Nové trendy v pracovnom práve

Nové trendy v pracovnom práve
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Autori z UMBPetrikova Lucia, JUDr.
ISBN978-80-557-1830-9
ISSN
Počet strán114
V súčasnom modernom 21. storočí sa dostávajú veľmi výrazne do popredia nové technológie, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. V súvislosti s ich dynamickým rozvojom často dochádza k sociálnoprávnym rizikám a ovplyvňujú tak pracovný, ako aj súkromný život zamestnanca. Nové technológie v systéme pracovného práva súvisia s nástupom digitálnej doby. Cieľom monografie s názvom „Nové trendy v pracovnom práve“ je poukázať na pomerne nové inštitúty, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne v systéme pracovného práva. Publikácia má charakter vedeckej monografie a je určená pre širokú odbornú, ale aj laickú verejnosť. Vhodná je aj pre študentov, vedeckých pracovníkov, ako aj predstaviteľov justičných povolaní.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin