Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript

Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jáger Róbert
Autori z UMBJáger Róbert, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1289-5
ISSN
Počet strán214
Monografia je rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá obsahuje stručný sumár všeobecných poznatkov o veľkomoravskom Nomokánone, poukazuje na jeho grécku predlohu, ako aj jazykové aspekty prostredia, v ktorom vznikol a vyvíjal sa. V druhej kapitole prezentujeme názory na časové vymedzenie vzniku Nomokánona. Tretia kapitola je venovaná problematike miestnej správy na Veľkej Morave. Predpokladáme pritom, že termíny Nomokánona použité na popis riadenia územných jednotiek cirkevnej správy pravdepodobne reflektovali pôvodnejšie termíny dobového jazyka, používané na označenie jednotiek miestnej správy na Veľkej Morave. Zároveň sa pokúšame o identifikáciu územných jednotiek miestnej správy Veľkej Moravy podľa termínov v Nomokánone obsiahnutých, a snažíme sa vytvoriť predpokladanú hierarchickú štruktúru týchto územných jednotiek. Vo štvrtej kapitole sme na základe textu Nomokánona identifikovali termíny sporového procesu. Z týchto sme následne vybrali tie, o ktorých možno predpokladať, že boli špecifické pre veľkomoravské jazykové prostredie. Pri niektorých z týchto termínov sme sa pokúsili im priznať aj obsah prvkov práva, ktoré tieto termíny označovali. V závere tejto kapitoly sme poukázali, ako mohol prebiehať sporový proces na Veľkej Morave. Prílohu k tejto práci tvorí transkript Nomokánona zo staroslovienskej cyriliky do latinky.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin