Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania manželstva

Modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho zánik počas trvania manželstva
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1858-3
ISSN
Počet strán82
Cieľom predmetnej publikácie je tak odbornej ako aj laickej verejnosti priblížiť súčasný stav právnej úpravy špecifickej oblasti modifikácie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ako aj možnosti jeho zánik za trvania manželstva. Publikácia sa snaží túto problematiku priblížiť čitateľovi z dvoch pohľadov. Prvý je teoretický, spočívajúci v analyzovaní súčasne právnej úpravy, vymedzení jej podstaty, poukázaní na nedostatky, ktoré vykazuje, ako aj v priblížení rekodifikačných snáh a ich smerovania a s tým spojenom načrtnutí možnej budúcej právnej úpravy v zmysle úvah „de lege ferenda“. Druhé spektrum je praktické, a to v tom zmysle, že predmetná publikácia intenzívne pracuje s aktuálnou odbornou literatúrou, ako aj súvisiacou judikatúrou. Snahou bolo čo najefektívnejšie prepojiť problematiku upravujúcu v hlavnom texte publikácie s rozhodovacou činnosťou súdov, ako aj fundovanými komentármi týkajúcimi sa práve skúmanej oblasti danej problematiky.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin