Komentované dokumenty k štúdiu Dejín štátu a práva na území Slovenska do roku 1848

Komentované dokumenty k štúdiu Dejín štátu a práva na území Slovenska do roku 1848
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jáger Róbert, doc. JUDr. PhDr.
Autori z UMBJáger Róbert, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1582-7
ISSN
Počet strán218
Vysokoškolská učebnica Komentované dokumenty k štúdiu dejín štát a práva na území Slovenska do roku 1848 prezentuje sumár textov základných dokumentov, poznanie ktorých je nevyhnutným pri štúdiu dejín štátu a práva na území Slovenska. Učebnica je určená pre študentov predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska I, výučba ktorého prebieha počas zimného semestra v prvom ročníku Bc. Štúdia na Právnickej fakulte UMB.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin