Kapitoly z medicínskeho práva, III. Doplnené a prepracované vydanie

Kapitoly z medicínskeho práva, III. Doplnené a prepracované vydanie
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ševcová, Katarína
Autori z UMBŠevcová Katarína, JUDr., PhD.
ISBN978-80-557-1773-9
ISSN
Počet strán178
Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky medicínskeho práva a rozvíjať ich kompetencie v tejto oblasti práva. Umožňuje nahliadnuť do požiadaviek na poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej druhy a formy, práva a povinnosti pacientov, zdravotníckych pracovníkov a ďalších osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb. Kladieme dôraz i na sféru nakladania s informáciami o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú dokumentáciu a rovnako otázky súhlasu pacienta s úkonmi. Nemenej dôležitou súčasťou je aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin