Historical and Current Aspects of the Ecclesiastical Organization in Slovakia - CD

Historical and Current Aspects of the Ecclesiastical Organization in Slovakia - CD
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jakubčová, Renáta
Autori z UMBJakubčová Renata, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1546-9
ISSN
Počet strán95
Autorka podáva ucelený pohľad na cirkevnú organizáciu na našom území od jej počiatkov po súčasnosť. Zameriava sa na právny aspekt vytýčenej témy. Prvá kapitola objasňuje pomery na území Veľkej Moravy v 9. – 10. storočí a vznik historicky prvej cirkevnej provincie, ktorá pokrývala vo veľkej miere územie Slovenska. Druhá kapitola expresne opisuje proces postupného vzniku diecéz na území Slovenska. Tretia kapitola opisuje obdobie novjších dejín a vývoj cirkevnej organizácie, najmä vznik provincie. Prvá samostatná slovenská cirkevná provincia vznikla dňa 30. decembra roku 1977 a bola erigovaná pápežom Pavlom VI.. Je výsledkom dlhého vývoja a bilaterálnych diplomatických snáh zo strany Československej republiky (najmä od vzniku 1.ČSR) a Apoštolskej stolice. Toto obdobie bolo charakteristické politickým napätím a náboženskou neslobodou. Titul na CD nosiči.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin