Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dejiny práva štátov Európy a USA

TOP PONUKA

Dejiny práva štátov Európy a USA
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2021
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD. - JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1869-9
ISSN
Počet strán212
Predkladaná učebnica je koncipovaná primárne s ohľadom na študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svojim názvom je identická s povinným predmetom Dejiny práva štátov Európy a USA, zabezpečovaným v bakalárskom štúdiu na tunajšej právnickej fakulte. Učebnica vychádza z osnovy takto nastaveného predmetu, snaží sa reflektovať nosné témy z právnych dejín staroveku, z obdobia stredoveku, feudalizmu a napokon ozrejmiť vývoj práva v novoveku na prechode k modernej spoločnosti až po 20. storočie. Prináša v zostručnenej podobe prehľad vývoja jednak verejného práva (štátoprávne koncepcie, ústavný vývoj, formovanie a štruktúra štátnych orgánov), ako i práva súkromného (formovanie inštitútov osobného a rodinného práva, vecného, záväzkového i dedičského práva). Selekciou tém je dôraz kladený práve na prednášanú látku, teda učebnica by mala v prvom rade poslúžiť študentom k tomu, aby si pripomenuli a systematicky utriedili informácie, udalosti, pojmy, inštitúty či pramene práva, o ktorých počuli na prednáške. Orientácia v týchto informáciách je zároveň žiadúca ako základná podmienka pre absolvovanie predmetu a úspešné zvládnutie postupovej skúšky.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin