Banskobystrický pedagóg Ján Duchoň – priekopník vecného encyklopedizmu na latinskej škole 17. storočia na Slovensku

Banskobystrický pedagóg Ján Duchoň – priekopník vecného encyklopedizmu na latinskej škole 17. storočia na Slovensku
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Schneiderová, Anna
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1544-5
ISSN
Počet strán108
Predkladaná vedecká monografia prináša prehľad o diele jedného z hlavných priekopníkov zásad vecného encyklopedizmu na Slovensku, Jána Duchoňa, pedagóga a rektora banskobystrickej mestskej latinskej školy v rokoch 1626-1637. Jeho zásluhou si na pôde reformačnej scholastiky na škole začína raziť cestu tento nový myšlienkový prúd osnovateľom a propagátorom ktorého sa stal začiatkom 20. rokov 17. storočia nemecký profesor Ján Henrich Alsted. V úvodnej kapitole monografie sa autorka venuje ilustrácii životných osudov a počiatočnej tvorbe Duchoňa. Zmyslom a účelom druhej a napokon i tretej časti je predovšetkým podať analýzu a charakteristiku dvojice základných znakov celkového reformačno - humanistického profilu Jána Duchoňa. Ide jednak o latinizujúce a grécizujúce literárne tendencie a súčasne o vecný encyklopedizmus v jeho diele. Aj keď cieľ obidvoch tendencií bol v prvom rade zameraný na rozvoj jazykovej kultúry, pretože výučba jazykov, v tom čase najmä latinského, bola stále dominantnou, obidve mali svoj filozofický zmysel a spočívali na logickej podstate. Štvrtá, záverečná kapitola ilustruje obsah filozofického kurzu, ako osobitného predmetu, ktorý Duchoň zaviedol na latinskej partikulárnej škole pre žiakov najvyššieho ročníka.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin