ZBORNÍK VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRÁC DOKTORANDOV PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI VOL. 1

ZBORNÍK VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRÁC DOKTORANDOV PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI VOL. 1
Typ publikácieZborník
Rok vydania2013
VydavateľstvoPedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Petra Fridrichová - Eva Adamcová (eds.)
Autori z UMBVísmeková Eva, Mgr.; Fridrichová Petra, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0658-0
ISSN
Počet strán0
pdf Stiahnuť publikáciu
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici má dlhoročnú tradíciu doktorandského štúdia v pedagogických aj humanitných vedách. V súčasnosti sa toto štúdium 3. stupňa realizuje v šiestich študijných programoch: Pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika, Andragogika, Odborová didaktika – Didaktika výtvarného umenia, Odborová didaktika – Didaktika hudobného umenia a Teológia. Doktorandi v dennej aj v externej forme štúdia realizujú pod vedením skúsených školiteľov výskumy, ktorých výsledky významne prispievajú k rozvoju poznania v oblasti pedagogických aj humanitných vied. Inštitút vedy a výskumu PF UMB sa ako rozvíjajúce vedecko-výskumné pracovisko rozhodlo podporiť doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UMB vytvorením novej tradície – vydávaním elektronického Zborníka vedecko-výskumných prác doktorandov Pedagogickej fakulty UMB. Cieľom zborníka, ktorý by mal byť vydávaný raz ročne, je propagácia a zviditeľnenie výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej činnosti doktorandov. Sme presvedčení, že publikovanie v zborníku vedeckovýskumných prác predstavuje pre doktorandov ďalšiu formu rozvoja ich výskumných a prezentačných kompetencií a podporuje tak ich konkurencieschopnosť minimálne v slovenskom akademickom prostredí. Do prvého Zborníka vedecko-výskumných prác doktorandov PF UMB sa zapojilo spolu 29 doktorandov, ktorých príspevky vznikali pod gesciou 14 školiteliek/školiteľov.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin