Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument)

Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte (online dokument)
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Štefan Porubský, Beata Kosová, Alena Doušková, Marian Trnka, Vladimír Poliach, Petra Fridrichová, Eva Adamcová, Robert Sabo, Zuzana Lynch, Radka Cachovanová, Lýdia Simanová
Autori z UMBPorubský Štefan, doc. PaedDr., PhD.; Trnka Marián, PaedDr., PhD.; Doušková Alena, doc. PaedDr., PhD.; Poliach Vladimír, Mgr., PhD.; Lynch Zuzana; Sabo Robert, Mgr., PhD.; Vísmeková Eva, Mgr.; Cachovanová Radka, Mgr.; Kosová Beata, prof. PhDr., CSc.; Fridrichová Petra, Mgr., PhD.; Simanova Lydia
ISBN978-80-557-0839-3
ISSN
Počet strán190
pdf Stiahnuť publikáciu
Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte
Online nepredajné!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin