Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy

Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy
Typ publikácieOdborná monografia
Rok vydania2011
VydavateľstvoPedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miroslav Valica, Petra Fridrichová, Ján Kaliský, Terézia Rohn, Ľubica Hajnalová Buvalová, Gabriela Bradová
Autori z UMBValica Miroslav, PhDr., PhD.; Hajnalová Buvalová Ľubica, Mgr.;PhD.; Kaliský Ján, Mgr., PhD.; Fridrichová Petra, Mgr., PhD.; Rohn Terézia, Mgr.
ISBN978-80-557-0326-8
ISSN
Počet strán170
pdf Stiahnuť publikáciu
Publikácia reflektuje problémy a možnosti zvýšenia edukačného potenciálu a inovácií etickej výchovy, naplnenia jej náročných edukačných cieľov v kontexte historických a spoločenských zmien v postmodernej spoločnosti, ktoré vplývajú na súčasnú školskú politiku a mravnú výchovu na školách. Nositeľom týchto inovačných zmien je učiteľ etickej výchovy, ktorému chceme poskytnúť inovačný model výučby etickej výchovy založený na proaktívnom modeli výučby a zameranom na facilitovanie aktívneho sociálneho učenia sa žiakov. Inovatívnosť modelu výučby etickej výchovy je vytváraná jeho prepojením s modelom akčného výskumu ako relevantného metodologického nástroja učiteľa etickej výchovy pre jeho prehĺbenú profesijnú sebareflexiu a systematickú inováciu jeho výučby. Navrhovaný model výučby implikuje očakávania na kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy a efektívny rozvoj jeho profesijných kompetencií cestou sebavzdelávania a kontinuálneho vzdelávania.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin