Základné teoretické východiská pre štúdium geopolitiky

Základné teoretické východiská pre štúdium geopolitiky
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Rastislav Kazanský, Radoslav Ivančík
Autori z UMBKazanský Rastislav, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1088-4
ISSN
Počet strán172
Táto publikácia prináša študentom, pedagógom i ďalším záujemcom nielen známe a overené poznatky, ale aj najnovšie informácie, fakty a zistenia predovšetkým z geopolitiky ako prierezového vedného odboru, ktorý sa zameriava na objasňovanie politických javov a procesov a pohyb moci a sily v priestorových dimenziách, čiastočne aj z oblasti politológie, politickej geografie a medzinárodných vzťahov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin