Zahraničná politika Spolkovej republiky Nemecko po roku 1990

Zahraničná politika Spolkovej republiky Nemecko po roku 1990
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ľudovít Tito, Adriana Vasiľková, Marek Lenč
Autori z UMBTito Ludovít, doc. PhDr., CSc.; Lenč Marek, Mgr., PhD.; Vasiľková Adriana, doc. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0688-7
ISSN
Počet strán172
Základným cieľom monografie je dôsledná analýza zahraničnej politiky Nemecka od roku 1990 až do súčasnosti. Zámerom autorov je snaha o identifikáciu inštitucionálneho vymedzenia tvorby nemeckej zahraničnej politiky a základných vývojových tendencií, ktoré zjednotenie spoločne so zmenenou kvalitou bezpečnostného prostredia po roku 1990 priniesli pre realizáciu jeho zahraničnej politiky. Výskum realizujeme ako na bilaterálnej úrovni voči vybraným partnerom, tak aj na multilaterálnej úrovni vo vzťahu k Európskej únii, NATO a OSN.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin