Zahraničná politika Spojených štátov amerických a Československo po druhej svetovej vojne

Zahraničná politika Spojených štátov amerických a Československo po druhej svetovej vojne
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Juraj Kalický, Marek Syrný
Autori z UMBKalický Juraj, PhDr., PhD.; Syrný Marek, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1712-8
ISSN
Počet strán140
Publikácia sa snaží zodpovedať dve hlavné otázky v súvislosti s povojnovým usporiadaním sveta a s pozíciou Československa v ňom: aká bola taktika, stratégia a možnosti Spojených štátov amerických v "závode" o bipolárny supermocenský vplyv v tejto časti strednej Európy, a aké boli predpoklady a limity udržania povojnovej idey tzv. mostu medzi Východom a Západom, ako radi často označovali československí nekomunistickí politici svoj povojnový štát.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin