Vybrané otázky kybernetickej bezpečnosti

Vybrané otázky kybernetickej bezpečnosti
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Michaela Melková, Karol Fabián
Autori z UMBMelkova Michaela, Mgr.; Fabián Karol, doc. Ing., CSc.
ISBN978-80-557-1205-5
ISSN
Počet strán184
Hoci sa problematika kybernetickej bezpečnosti v súčasnosti stáva čoraz viac diskutovanou témou v zahraničí aj doma, v podmienkach Slovenskej republiky ešte neexistuje ucelená publikácia zameraná na primárne otázky späté s bezpečnosťou štátov v kontexte kybernetického priestoru. Práca má ambíciu slúžiť ako základná poznatková báza pre verejnosť i akademickú obec, a to hlavne pri štúdiu kybernetickej bezpečnosti v rámci odborov bezpečnostných štúdií, obrany i bezpečnostného manažérstva.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin