Vybrané otázky diplomatického práva

Vybrané otázky diplomatického práva
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Rosputinský
Autori z UMBRosputinský Peter, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1047-1
ISSN
Počet strán167
Kniha Vybrané otázky diplomatického práva vysvetľuje niekoľko základných inštitútov diplomatickej praxe, ktoré nemajú vymedzenie vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch a ani v inom prameni medzinárodného práva. Opisuje proces nadväzovania diplomatických stykov a ich prerušenie. Analyzuje zneužívanie diplomatických výsad a imunít a obmedzovanie tohto javu v medzinárodnej politike.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin