Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prostredí

Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prostredí
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Martina Benčeková, Janka Kubeková, Mária Polčicová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1505-6
ISSN
Počet strán104
Vedecká monografia nadväzuje na trendy interdisciplinarity prepojením lingvistického a politologického nazerania na odborné texty. Publikácia je určená predovšetkým odborníkom, no poslúži aj študentom a laickej verejnosti, ktorá sa zaujíma o lingvistické aspekty odborných textov z oblasti politiky a politológie, medzinárodných vzťahov a im príbuzných odborov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin