Introduction to International and European Law

Introduction to International and European Law
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Rosputinský, Matúš Štulajter
Autori z UMBRosputinský Peter, PhDr., PhD.; Štulajter Matúš, Mgr.
ISBN978-80-557-0689-4
ISSN
Počet strán110
Skriptá pod názvom Introduction to International and European law pozostávajú z dvoch častí. Prvá sa zaoberá základnými inštitútmi medzinárodného práva verejného, ako sú pramene, subjekty, mierové riešenie sporov či diplomatické a konzulárne právo. Druhá sa venuje základným axiómam práva EÚ a jej inštitucionálnemu systému. Veríme, že naša publikácia bude prospešná nielen pre študentov magisterského program v anglickom jazyku na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, ale aj pre odbornú verejnosť.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin