History of the United States

History of the United States
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Benčeková Martina
Autori z UMBBenčeková Martina, PhDr.
ISBN978-80-557-1361-8
ISSN
Počet strán108
Vysokoškolská učebnica History of the United States je primárne zameraná na výučbu odborného anglického jazyka v kontexte politického vývoja USA. V šiestich kapitolách učebnica overuje pochopenie textu a vybranými aktivitami rozvíja jazykové zručnosti na pozadí odborného jazyka. Publikácie je určená študentom odborov medzinárodné vzťahy a politológia, s možným využitím aj v iných odboroch.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin