Dimenzie občianstva Európskej únie

Dimenzie občianstva Európskej únie
Typ publikácieZborník
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Martina Bolečeková
Autori z UMBBolečeková Martina, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0651-1
ISSN
Počet strán214
Zborník vedeckých prác Dimenzie občianstva Európskej únie vznikol pri príležitosti vyhlásenia roku 2013 za Európsky rok občanov s ambíciou prispieť k odbornej diskusii o občianstve Európskej únie, a zároveň slúžiť k zvýšeniu informovanosti verejnosti o aktuálnych otázkach diania v EÚ. Autori jednotlivých statí poukazujú na to, aký je prínos občianstva EÚ pre jej občanov, identifikujú hlavné prekážky pri využívaní práv vyplývajúcich z občianstva EÚ občanmi, a tiež zdôrazňujú dôležitosť zapájania sa občanov do demokratického života v rámci EÚ.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin