Stravovacie návyky a spánkový režim v životnom štýle žiakov mladšieho školského veku

Stravovacie návyky a spánkový režim v životnom štýle žiakov mladšieho školského veku
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Barbora Novotná
Autori z UMBNovotna Barbora, Mgr.
ISBN978-80-557-1429-5
ISSN
Počet strán86
pdf Stiahnuť publikáciu
Predložená monografia sa zaoberá vybranými ukazovateľmi životného štýlu najmladšej školopovinnej generácie, ktoré pokladáme za určujúce pre zdravú populáciu a pre schopnosť aktívne zvládať život. Zamerali sme sa na výskum vzťahov medzi stravovacími návykmi a spánkovým režimom detí mladšieho školského veku. Vo výskume sme vychádzali z publikovaných vedeckých štúdií zahraničných i domácich odborníkov na danú problematiku.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin