Všeobecnolingvistické aspekty onymie. Z problematiky onymického komunikačného registra

Všeobecnolingvistické aspekty onymie. Z problematiky onymického komunikačného registra
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jaromír Krško
Autori z UMBKrško Jaromír, doc. Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1123-2
ISSN
Počet strán146
Bázou tejto monografie sú vlastné štúdie, ktoré vznikali od sklonku deväťdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť a sú uvedené v zozname použitej literatúry. Nejde však len o jednoduché pospájanie starších textov do samostatných kapitol. Na viaceré problémy máme dnes odlišný názor, niektoré názory sa nepotvrdili, niekoľko nových termínov vzniklo v procese tvorenia prezentovanej teórie. Väčšiu časť textu tvoria úplne nové, doteraz nepublikované názory a postrehy – predovšetkým problematika smerovania onomastických výskumov do kultúrnej antropológie a humánnej geografie posúva náš výskum a slovenskú onomastiku dopredu.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin