Úvod do toponomastiky

Úvod do toponomastiky
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jaromír Krško
Autori z UMBKrško Jaromír, doc. Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0729-7
ISSN
Počet strán176
Vysokoškolská učebnica Úvod do toponomastiky v sebe integruje viaceré kľúčové témy súčasnej slovenskej toponomastiky a ponúka študentom možnosť získať základný prehľad z tejto časti onomastiky. Učebnica je výberom z problematiky slovenskej a slovanskej toponomastiky. Naznačené problémy majú pomôcť študentom a záujemcom o toponomastiku zorientovať sa v množstve termínov, charakteristík a názorov. Majú podnietiť premýšľanie, polemiku, no najvyšším cieľom by malo byť získať mladého človeka pre kvalitnú a poctivú prácu v onomastike.
Teraz vypredané

Vypredané


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin