SÚČASNÉ TRENDY V EKONOMICKEJ ŽURNALISTIKE: DISKURZNÁ ANANLÝZA . Porovnanie situáície na Slovensku a v anglosaských krajinách

SÚČASNÉ TRENDY V EKONOMICKEJ ŽURNALISTIKE: DISKURZNÁ ANANLÝZA .  Porovnanie situáície na Slovensku a v anglosaských krajinách
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Petra Strnádová
Autori z UMBStrnádová Petra, Mgr.
ISBN978-80-557-1694-7
ISSN
Počet strán152
Témou monografie Súčasné trendy v ekonomickej žurnalistike: diskurzná analýza je porovnanie situácie v uvedenej výskumnej oblasti na Slovensku a v anglosaských krajinách. Prevažne kvalitatívna analýza odborného ekonomického diskurzu sa vykonáva pomocou interdisciplinárnej metódy, ktorou je špecifická textová analýzy navrhnutá Normanom Faircloughom. Výskumný materiál pochádza z ekonomicky orientovaných periodík (Trend, Hospodárske noviny, The Economist, Financial Times).

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin