Sémanticko-syntaktické a sociopragmatické osobitosti tlmočenia slovenského posunkového jazyka

Sémanticko-syntaktické a sociopragmatické osobitosti tlmočenia slovenského posunkového jazyka
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Marika Arvensisová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1325-0
ISSN
Počet strán172
Dielo pod názvom Sémanticko-syntaktické a sociopragmatické osobitosti tlmočenia slovenského posunkového jazyka prvotne poukazuje na podstatu stavby a fungovania posunkového jazyka a na zákony tlmočenia tohto vizuálno-motorického jazykového systému. Súbežne má ambíciu slúžiť ako sociopragmatický orientátor pre záujemcov sprostredkovanej jazykovej komunikácie a návod na zlepšenie medziľudskej komunikácie.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin