Predhistória literatúry u Slovanov

Predhistória literatúry u Slovanov
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Golema, Martin
Autori z UMBGolema Martin, doc. PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0645-0
ISSN
Počet strán189
pdf Stiahnuť publikáciu
Vysokoškolská učebnica približuje literárnohistorickú a literárnoteoretickú tému so zreteľnými a výraznými interdisciplinárnymi dimenziami, pre ktorú neexistuje zatiaľ v domácom jazyku a akademickom prostredí žiadny sceľujúci učebný text.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
nepredajné
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin