Mestská reč vo Zvolene

Mestská reč vo Zvolene
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Lujza Urbancová
Autori z UMBUrbancová Lujza, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0630-6
ISSN
Počet strán161
Autorka sa zaoberá jazykovou situáciou v meste Zvolen. Výskum mestskej reči dáva do kontextu podobne zameraných výskumov doma aj v zahraničí. Cez interdisciplinárne poňatý prístup si všíma charakteristiky mesta, ktoré majú vplyv na jazykovú situáciu. Na materiálovom korpuse získanom priamou metódou rozhovoru, pozorovaním a dotazníkom analyzuje základné črty mestskej reči vo fónickej a morfologickej rovine.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin