Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve. Sondy do literárnej predhistórie

Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve. Sondy do literárnej predhistórie
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ľubomír Gábor
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1337-3
ISSN
Počet strán154
Monografia Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve. Sondy do literárnej predhistórie sa zaoberá výskumom pamiatok ústnej ľudovej slovesnosti zo západoslovanského kultúrneho a jazykového prostredia. Vychádzajúc z komparatívnej perspektívy analýzy zachovaných prameňov sa v predloženom texte pokúšame identifikovať a interpretovať prítomnosť témy (obrazu) kozmológie a kozmogónie v západoslovanskom naratívnom folklóre.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin