Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I

Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Martina Kubealakova
Autori z UMBKubealaková Martina, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1550-6
ISSN
Počet strán178
Druhé doplnené a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice k staršej slovenskej literatúre. Autorka mapuje skúmané územie so zreteľom na už existujúce dlhodobo používané VŠ učebnice (či literárno-historické syntézy používané aj ako učebnice), prepája ich, dopĺňa, odkazuje, upozorňuje na kľúčové uzly siete existujúcich akademických dejín slovenskej i európskej literatúry. Druhé vydanie sú pôvodné kapitoly rozšírené o časť „Zamyslime sa“, ktorá obsahuje otázky na overenie porozumenia prečítaných statí, ako aj problémové otázky na overenie smerujúce k následnej práci s vybranými literárnymi textami. Celkom novou je kapitola venovaná normám etického správania autora „Publikačná etika“, ktorá prináša veľmi užitočné informácie súvisiace s tvorbou odborných a vedeckých textov.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin