Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia

Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Kristína Krnová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-0917-8
ISSN
Počet strán158
Vysokoškolská učebnica Kapitoly z dejín slovenskej literatúry 2. polovice 20. storočia spracúva tri špecifické literárnohistorické témy: v jej prvom vydaní to bola genéza povstaleckej/vojnovej prózy a tvorba prozaickej generácie vstupujúcej do literatúry v prvej polovici 70. rokov (obdobie normalizácie); do druhého vydania pribúda téma postmoderny, ktorá je vo vyučovaní literatúry jedna z najproblematickejších. V tejto kapitole sa predkladá univerzálne filozoficko-umenovedné poňatie postmoderny, jej sociologická a literárnovedná transformácia a ukážka práca s postmoderným umeleckým textom domácej proveniencie. Kapitola má tak výkladovú (a svojím spôsobom aj komparatívnu) zložku a ukážku praktického analyticko-interpretačného uchopenia problematiky. 3. doplnené a rozšírené vydanie

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin