Diagnózy literatúry. O akademickej literárnej vede v Banskej Bystrici

Diagnózy literatúry. O akademickej literárnej vede v Banskej Bystrici
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jozef Tatár
Autori z UMBTatár Jozef, doc. PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1623-7
ISSN
Počet strán172
Monografia sa zaoberá písaním o literatúre, teda „písaním o písanom“, ako nazval V. Barborík širokú škálu kritickej tvorby v inšpiratívnej publikácii Hľadanie minulého času (2009), pričom v našej nejde len o sledovanie kritického, ale komplexnejšieho literárnovedného programu osobností zakladajúcich, ale aj rozvíjajúcich svoju vedeckú disciplínu v rámci vymedzeného chronotopu. V záujme dosiahnutia čo najvernejšieho obrazu literárnej vedy monografia syntetizuje, systematizuje, ale aj analyzuje, interpretuje a analogizuje pomerne bohatú, no najmä diferencovanú reprezentatívnu vzorku publikácií, publicistických a kritických textov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin