Ruská štylistika - Aktívna komunikácia. Praktický kurz

Ruská štylistika - Aktívna komunikácia. Praktický kurz
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Viktoria Liashuk. Tatyana Sirotkina
Autori z UMBLiashuk Viktoria, doc., CSc.
ISBN978-80-557-1743-2
ISSN
Počet strán156
Učebnica Ruská štylistika - aktívna komunikácia v ruštine ako cudzom jazyku je stvorený spoločne s autorkami z UMB a Surgutskej pedagogickej univerzity v rámci projektu 002UMB-/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici“. Prezentuje komplexnú predstavu o vede a vyučovacej disciplíne, ktorá sa o ňu opiera a jej osvojením študenti dostávajú predstavu o štylistických špecifikách ruského jazyka v porovnaní so slovenčinou ako materinskou rečou. Zahŕňa inovačný metodický materiál – VŠ učebníc pre študijný predmet Tvorba textových základov a metodických postupov pre študentov v rámci predmetu Štylistika.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin