Rozosmiať človeka je hotová veda alebo podoby komiky v umeleckej literatúre

Rozosmiať človeka je hotová veda alebo podoby komiky v umeleckej literatúre
Typ publikácieZborník
Rok vydania2010
VydavateľstvoFakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)BARIAKOVÁ, Zuzana - KUBEALAKOVÁ, Martina
Autori z UMBBariaková Zuzana, PaedDr., PhD.; Kubealaková Martina, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0121-9
ISSN
Počet strán0
pdf Stiahnuť publikáciu
Zborník z medzinárodnej literárnovednej konferencie usporiadanej Katedrou slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin