Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jaz. prostredí v kontexte europskej rodovej politiky a gender mainstreamu

Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jaz. prostredí v kontexte europskej rodovej politiky a gender mainstreamu
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Štefaňáková
Autori z UMBŠtefaňáková Jana, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1697-8
ISSN
Počet strán346
Monografia sa zaoberá fenoménom rodovo vyváženého jazyka na pozadí zmien v jazyku pod vplyvom feministickej a genderovej lingvistiky a v kontexte európskej rodovej politiky v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí v komparácii. Prvá časť monografie analyzuje relevantné východiská, poukazuje na terminológiu spätú s pojmom gender/rod, skúma vzťah medzi jazykom a rodom a poskytuje prehľad o genderových teóriách, feministickej a genderovej lingvistike, súčasnej genderovej/rodovej politike a jej nástrojoch s akcentom na gender mainstreaming. Prepojenie na empirickú časť tvorí analýza stratégií na uplatňovanie rodovo symetricého jazyka v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí. Empirická časť monografie je zameraná na skúmanie rodovo vyváženého jazyka v publicistickom jazyku na báze metódy korpusovej analýzy v korpusov nemeckých, rakúskych a švajčiarskych novín a všetkých verejne dostupných korpusov v Nemeckom referenčnom korpuse DeReKo a v korpuse publicistických a informatívnych textov v Slovenskom národnom korpuse. Primárnym cieľom práce je na príklade vybraných spôsobov/stratégií na rodovo vyvážené označenie osôb poukázať na uplatňovanie rodovo vyváženého jazyka v publicistickej oblasti a zistiť, či v tejto oblasti dochádza v slovenskom a nemeckom jazyku ku zmenám v súvislosti s používaním inkluzívneho, rodovo symetrického jazyka. Tento jav sledujeme v kontexte presadzovania zmien v jazyku na pozadí rodovej politiky a jej nástrojov, ku ktorým patrí aj gender mainstreaming.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin