Od Cateau-Cambrésis po Versailles

Od Cateau-Cambrésis po Versailles
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Mária Holubová
Autori z UMBHolubová Mária, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0905-5
ISSN
Počet strán202
Cateau-Cambrésis je dôležitý historický medzník, ktorý odštartoval nový mocensko-politický zápas, v ktorom sa začali formovať budúce európske veľmoci a vytýčil aj novú líniu zahraničnej politiky a orientáciu medzinárodných vzťahov a diplomacie v Európe. S touto historickou analýzou faktov v rovine súvislostí sa dnešný človek môže zorientovať v súčasnej spoločensko-politickej situácii a pochopiť dôležité medzinárodné konflikty a problémy ako sú otázky bezpečnosti, migrácie, situácia v Grécku a na Ukrajine a postavenie malých štátov v stredoeurópskom priestore smerom k veľmociam.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin