Nové horizonty v práve 2018

Nové horizonty v práve 2018
Typ publikácieZborník
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vieroslav Júda, Dominik Šoltys
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1439-4
ISSN
Počet strán0
pdf Stiahnuť publikáciu
Zborník Nové Horizonty v práve 2018 je súhrnom výstupov autorov a účastníkov rovnomennej on-line konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24 – 25. mája 2018. Obsahom zborníka sú štúdie a odborné články tak teoreticko-právneho charakteru (dejiny práva, teória práva, filozofia práva) ako aj pozitívno-právnej proveniencie (ústavné právo, správne právo, medzinárodné právo, finančné právo, trestné právo).
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Vydavateľstvo UMB BELIANUM, Tajovského 51, Banská Bystrica
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin