Na rozhraní komunikácie a persuázie. Modely a stratégie odborného diskurzu

Na rozhraní komunikácie a persuázie. Modely a stratégie odborného diskurzu
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Katarína Klimová
Autori z UMBKlimová Katarína, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1755-5
ISSN
Počet strán164
Predmetom predkladanej vysokoškolskej učebnice je úloha, postavenie a využitie persuázie, teda presviedčania a presvedčovacej schopnosti v komunikácii, a to najmä v rôznych formách odborných textov. Javy, na ktoré sa zameriavame sú text, žáner a diskurz ako dynamické entity, ich vzájomná interakcia a hybridizácia, tendencia k premenlivosti, miešaniu a vytváraniu vzájomných komplikovaných intertextových a interdiskurzívnych vzťahov. Práca má slúžiť ako študijný materiál v rámci predmetov textová lingvistika, odborná komunikácia, akademická komunikácia, prípadne iných predmetov, ktorých náplňou je štúdium a analýza textov z lingvistického a kulturologického hľadiska.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin