Metodika vyučovania ruského jazyka ako cudzieho jazyka / МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Metodika vyučovania ruského jazyka ako cudzieho jazyka / МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Elena Breusová - Anton Repoň
Autori z UMBRepoň Anton, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1602-2
ISSN
Počet strán154
Vysokoškolská učebnica je určená študentom – filológom, ktorí študujú ŠP Ruský jazyk a literatúra, budúcim učiteľom ruského jazyka ako cudzieho jazyka na základných, stredných a vysokých školách na Slovensku. Vysokoškolská učebnica je zameraná na formovanie profesionálnych kompetencií budúcich učiteľov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin