MAKROEKONÓMIA 2

MAKROEKONÓMIA 2
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Považanová, M., Hronec, M., Uramová, M., Kollár, J.
Autori z UMBUramová Mária, prof. Ing., PhD.; Kollár Ján, Ing.; Považanová Mariana, Ing., PhD.; Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1419-6
ISSN
Počet strán198
Skriptá z Makroekonómie 2 sú zamerané na oblasť makroekonómie, ktorá skúma krátkodobé fluktuácie ekonomiky na úrovni stredne pokročilého kurzu. Pozostávajú z deviatich kapitol, ktoré postupne rozvíjajú skúmanú problematiku. Výklad učiva je zameraný na vysvetlenie významu určenia rovnovážneho produktu v dvojsektorovej a trojsektorovej ekonomike, čo následne vyúsťuje do modelu IS-LM analyzujúceho dopytovú stranu uzatvorenej ekonomiky. Časť skrípt je venovaná vysvetleniu problematiky výmenných kurzov a Mundellovmu-Flemingovmu modelu a jeho využitiu pri skúmaní malej otvorenej ekonomiky. Posledné tri kapitoly sú zamerané aj na ponukovú stranu ekonomiky, na skúmanie trhu práce a nezamestnanosti, výkladu konštrukcie a aplikácie modelu AD-AS a analýzu zmien cenovej hladiny. Skriptá využívajú prevažne modelový výklad, obsahujú riešené príklady a úlohy. Overenie učiva je možné využitím riešenia testových, ako aj grafických a numerických neriešených príkladov. Každá kapitola obsahuje úvod do problematiky, kľúčové slová, a doplňujúce riešené príklady, čím sa vytvára väčší priestor pre pochopenie jednotlivých tém.

 

 


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin