Kapitoly zo slovenskej morfológie pre prekladateľov a tlmočníkov

Kapitoly zo slovenskej morfológie pre prekladateľov a tlmočníkov
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ladislav György
Autori z UMBGyorgy Ladislav, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0759-4
ISSN
Počet strán110
Skriptá sú spracované synteticky a predstavujú teoretický vstup k vybraným častiam zo slovenskej morfológie. Slúžia ako podklad na vyučovaní základnej morfologickej teórie o gramatickom tvare a o morfémach; podávajú stručný a prehľadný výklad o typológii jazykov a o zaradení slovenčiny do príslušného morfologického typu; približujú základné charakteristiky o slovných druhoch v slovenčine (vrátane ich kategórií). Primárne sú určené študentom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin