Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl (online dokument)

Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl (online dokument)
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Katarína Vančíková, Robert Sabo a kolektív
Autori z UMBKosová Beata, prof. PhDr., CSc.; Sabo Robert, Mgr., PhD.; Basarabova Barbara, Mgr.; Vančíková Katarína, PaedDr., PhD.; Cabanová Mariana, Mgr., PhD.; Trnka Marián, PaedDr., PhD.; Lynch Zuzana
ISBN978-80-557-1481-3
ISSN
Počet strán262
pdf Stiahnuť publikáciu
Monografia Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl prináša výsledky reflexívne orientovaného výskumu, ktorého cieľom bolo opísať proces adaptácie inkluzívnych tímov v prostredí základných škôl.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Snahou autorského tímu bolo spracovať výnimočnú skúsenosť, ktorú priniesol Projekt inkluzívnej edukácie PRINED v rokoch 2014 a 2015, kedy bola naša školská prax posilnená o nezanedbateľný počet pedagogických asistentov a rôznych špecialistov. Prezentované výsledky sú nielen svedectvom o tom, ako sa školy s novou situáciou vyrovnali, ale i impulzom k hľadaniu cesty systematického vytvárania pracovných pozícií pre pomáhajúce profesie priamo na pôde škôl.


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin